Wij zijn er trots op dat we ISO-gecertificeerd zijn en daarmee aantonen dat we veilig en op hoog niveau leveren. 

Eén van de acties die we ondernemen om deze kwaliteit te blijven behouden, is het uitvoeren van interne audits. Hoe dat precies zit? Je leest het in dit artikel!

Interne audits: maandelijkse controles

Falco Networks is gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 27001:2020. Waar het in die laatste met name om internetsecurity en veiligheid draait, richt ISO 9001: 2015 zich vooral op managementsystemen. Hoe regel je je processen? Hoe werk je daarmee? En hoe zie je erop toe? Dat komt allemaal in deze kwaliteitsstandaard aan bod. Een externe auditor controleert ieder jaar of we hier nog echt aan voldoen.

Daarnaast voeren we ook interne audits uit. Deze tussentijdse controles kun je zien als de voorlopers van de ‘echte’ audit. Wij werken met een extern bureau dat de interne audits voor ons verzorgt. Iedere maand hebben we contact met dit bureau, waarbij zij diep ingaan op een aantal specifieke onderwerpen.

Zeg wat je doet, en doe wat je zegt

Hoe je die uitvoering van de interne audits concreet voor je moet zien? ISO is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Iedere maand zoomen we tijdens de interne audit in op een aantal van die onderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan processen op het gebied van sales, uitvoering, financiële zaken en operationele zaken. En ook klanttevredenheid is er een onderdeel van. We hebben onze verschillende processen nauwkeurig beschreven en tijdens zowel de interne als de externe audit wordt er gekeken naar of je goed zegt wat je doet, én of je doet wat je zegt.

ISO-gecertificeerd zijn is een constant proces van verbeteren. Elk jaar willen we onze ISO weer iets scherper neerzetten. En we leggen die lat niet alleen zo hoog omdat onze klánten het willen, maar zeker ook omdat we zélf naar perfectie streven. De interne audits zijn hier ideaal voor. Want ondanks dat we onze zaakjes al zeer goed voor elkaar hebben, komen er vaak toch nog een aantal aandachtspunten naar boven drijven. En hierdoor kunnen we onze organisatie nóg beter neerzetten!

Knappe teamprestatie

Dankzij ons professionele team voldoen wij al sinds lange tijd aan ISO. Iedereen werkt hieraan mee en heeft zijn of haar eigen bijdrage in het geheel. Kortom, continu aan ISO blijven doen is een mooie teamprestatie, en daar zijn we trots op!