24/7 bewaking van je netwerk, onze verantwoordelijkheid

Voor veel bedrijven is hun netwerk erg belangrijk. Wanneer het netwerk traag is of uitvalt dan kost dat geld. Er gaat productietijd verloren, je loopt omzet mis en IT-beheer is tijd en capaciteit kwijt aan troubleshooting. Dit kun je voorkomen met Network Monitoring. Hiermee monitoren wij je infrastructuur 24/7. Daarmee is de status van jullie netwerk onze verantwoordelijkheid.

Proactief problemen voorkomen

Met Network Monitoring bewaken wij je volledige netwerk, dat wil zeggen, de verbindingen, servers, backups en de cloud. Je krijgt hiermee inzicht in performance, cpu-gebruik, trends, eventuele failures en downtime. Kritische devices worden zelfs 24/7 gemonitord om zo proactief problemen te voorkomen.

Door continu te monitoren, kun je proactief handelen wanneer je signalen van vertraging of uitval ziet verschijnen. Je kunt ingrijpen voordat het netwerk te zwaar belast wordt, of in het ergste scenario, de verbinding verliest. Zo kun je adequaat op situaties reageren en preventief handelen voordat er werkelijk problemen zijn.

Snel weer operationeel

Wij kunnen onregelmatigheden vaak signaleren voordat het een probleem wordt. Als gebruikers vertraging ervaren, kunnen wij op afstand meekijken en achterhalen wat de oorzaak is. Zo heb je zekerheid dat experts altijd klaar staan om eventuele problemen op te lossen, zowel tijdens als buiten kantoortijden.

Ook jullie eigen IT-beheerteam heeft toegang tot de monitoringstool. Afhankelijk van jullie wensen worden zij bij calamiteiten automatisch geïnformeerd met een SMS of e-mail. Als zij er niet uitkomen, kunnen ze altijd terugvallen op onze netwerkspecialisten. Dat biedt jullie zekerheid waardoor jullie je volledig kunnen focussen op je core business.

Wil je meer weten over hoe we jullie netwerk 24/7 kunnen bewaken? Neem dan vrijblijvend contact voor meer informatie.

covid-19-corona-protocol-website