Privacy Policy

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Falco Networks BV. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Falco Networks BV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Falco Networks BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Falco Networks BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Falco Networks BV nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Falco Networks BV afneemt, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van het bedrijf beter kunnen invullen. Naast de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres verzamelen wij ook overige persoongegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type worden ook verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@falco-networks.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Falco Networks BV de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Falco Networks BV de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Falco Networks BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan derden

Falco Networks BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Falco Networks BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Functionele cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics

Op de website van Falco Networks BV worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Marketing cookies

Op de website is Google Tag Manager geïnstalleerd. Dit is een oplossing waarmee wij website tags kunnen beheren vanuit één interface. Het hulpprogramma voor het beheren van tags zelf (dat de tags implementeert) is een cookie-loos domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het hulpprogramma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, en die kunnen op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Ga naar https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy voor meer informatie over Google Tag Manager.

LinkedIn heeft via de Google Tag Manager (o.a. Doubleclick) tags geplaatst op de website. Dit gaat om knoppen voor het delen van content via uw LinkedIn-account en advertentie tags om inzichtelijk te maken wat de statistieken zijn van onze advertenties. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Deze cookies maken het mogelijk om advertenties over Falco Networks BV te leveren die relevant voor u zijn, om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en geven ons de mogelijkheid om uw surfgedrag bij te houden. Op grond van uw toestemming mogen wij de cookies plaatsen om inzichtelijk te kunnen maken wat er gebeurt met onze advertenties.

Websites van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwsbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Falco Networks BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Falco Networks BV. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn binnen Falco Networks BV en de sector in het algemeen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@falco-networks.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Falco Networks BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

De Hoefsmid 11-13

1851 PZ Heiloo

072-5323744

administratie@falco-networks.com

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Falco Networks BV, neem dan contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging

Falco Networks BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@falco-networks.com.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Falco Networks BV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 20 december 2019.

Meer weten?
Neem vrijblijvend
contact op.

falco-networks-beeldmerk

FALCO NETWORKS

Diensten & Producten
Partners
Over ons
Vacatures
Blog

DIENSTEN

Network as a Service
Network Connectivity
Network Monitoring
Network Design
Network Management
Network Troubleshooting
Gratis Network Health Scan
Consultancy & Detachering

CONTACT

De Hoefsmid 11
1851 PZ Heiloo
Tel: +31 725 323 744
info@falco-networks.com

© 2020 Falco Networks. All rights reserved. Privacy PolicyDisclaimerAlgemene Voorwaarden Website Ontwerp